Officiell distributör - Fri frakt för alla beställningar

Felsökning: Anslutningsproblem

Går det inte att ringa eller ta emot samtal?

4G-samtal (VoLTE - Voice over LTE) kanske ännu inte fungerar på alla telefoner som har en fungerande 4G-anslutning. Om detta är fallet kanske du inte får en signal eller information om någon har försökt att ringa dig. Samtal ansluter inte till operatörsnätverket till telefonen förrän operatörsnätverket har enhetsspecifikt stöd.

1. Lösningen är att låta samtal gå över en normal GSM-anslutning. I detta fall fungerar internet normalt via 3G och 4G, men samtal sker via 2G-nätverket:
Inställningar -> Mer -> Mobilnätverk -> Förbättrad 4G -> Av

2. Om du fortfarande inte kan ringa, tvinga din telefon att använda en 3G-internetanslutning tills du får en uppkoppling mellan din operatör och din telefon:
Inställningar-> Mer -> Mobilnätverk -> Föredraget nätverk > 3G

Enheten ansluter inte till nätverket

1. Kontrollera att telefonen inte är i flygläge (flight-mode) och att mobilnätet inte är avstängt.

2. Se till att enheten har ett SIM-kort och att detta är korrekt installerat. Om din enhet stöder två SIM-kort kanske du vill försöka sätta in SIM-kortet i båda kortplatserna.

3. Säkerställ att SIM-kortet är upplåst efter omstart. För att säkerställa detta, ring ett valfritt nummer. Om ingen PIN-kod har angetts blir du ombedd att ange din PIN-kod vid denna punkt.

4. Se till att SIM-kortet är funktionellt och att gränssnittet är aktivt.

5. Starta om enheten och försök att ansluta till Internet igen. 

6. Kontakta din operatör för att säkerställa att felet inte ligger där. Annars, om problemet kvarstår, följ dessa steg för att återställa telefonen till fabriksinställningar. Felet kan vara programbaserat och felet kan åtgärdas då programvaran återställs till fabriksinställningar. Glöm inte att säkerhetskopiera din data i telefonen innan du genomför en återställning. 

7. Om problemet kvarstår och garantin är giltig kan du kontakta Ulefones service via detta formulär eller kontakta din återförsäljare. När du kontaktar kundservice, berätta exakt vad som är fel, hur problemet började och vilka åtgärder du har vidtagit för att säkerställa att problemet är korrekt felsökt.

Den trådlösa anslutningen är svag eller frånkopplad

1. Se till att din operatör är väl ansluten till det område där du vill använda nätverket.

2. Fungerar andra telefoner normalt i området?

3. Starta om enheten.

4. Om Internet inte fungerar med 4G eller slutar fungera, byta till ett 3G-nätverk, så att din telefonanslutning inte varierar mellan nätverk:
Inställningar-> Mer -> Mobilnätverk -> Föredraget nätverk > 3G

5. Om anslutningen ska fungera normalt med operatören inom önskat intervall kan enheten fungera felaktigt. Om problemet kvarstår, följ dessa steg för att återställa telefonen till fabriksinställningar. Felet kan vara programbaserat och felet kan åtgärdas då programvaran återställs till fabriksinställningar. Glöm inte att säkerhetskopiera din data i telefonen innan du genomför en återställning. 

6. Om problemet kvarstår och garantin är giltig kan du kontakta Ulefones service via detta formulär eller kontakta din återförsäljare. När du kontaktar kundservice, berätta exakt vad som är fel, hur problemet började och vilka åtgärder du har vidtagit för att säkerställa att problemet är korrekt felsökt.

Bluetooth / Wifi / GPS fungerar inte

1. Se till att Bluetooth / Wifi / GPS är aktiverat för både din telefon och den enhet du ansluter.

2. Starta om telefonen och anslut igen till den Bluetooth-enhet du vill ansluta.

3. Om anslutningen inte fungerar, avaktivera anslutningen och sätt upp anslutningen igen:
Wifi: Inställningar > Nätverk och Internet > Wifi > Anslutningsnamn > Glöm
Bluetooth: Inställningar > Anslutna enheter > Anslutningsinställningar > Bluetooth 

4. Om Bluetooth inte fungerar på din enhet även om den är på, slå på GPS också. På vissa modeller fungerar Bluetooth bara om GPS är på samtidigt.

5. Om anslutningarna fortfarande inte kopplar upp med den valda enheten, se till att enheten fungerar med andra enheter. Om enheten inte kopplar ihop med andra enheter kan problemet ligga i telefonen. Om din telefon fungerar med andra enheter finns det troligtvis ett problem med den andra enheten eller enheterna är inkompatibla (Bluetooth-version stöds inte eller liknande problem)

6. Om anslutningen ska fungera normalt med operatören inom önskat intervall kan enheten fungera felaktigt. Om problemet kvarstår, följ dessa steg för att återställa telefonen till fabriksinställningar. Felet kan vara programbaserat och felet kan åtgärdas då programvaran återställs till fabriksinställningar. Glöm inte att säkerhetskopiera din data i telefonen innan du genomför en återställning. 

7. Om problemet kvarstår och garantin är giltig kan du kontakta Ulefones service via detta formulär eller kontakta din återförsäljare. När du kontaktar kundservice, berätta exakt vad som är fel, hur problemet började och vilka åtgärder du har vidtagit för att säkerställa att problemet är korrekt felsökt.