Officiell distributör - Fri frakt för alla beställningar

Garantivillkor

Garantin omfattar endast produkter som har använts i enlighet med tillverkarens rekommendationer och instruktioner. Om felaktig användning orsakar skada på produkten omfattas inte garantin av Ulefone.

Skador som orsakas av program, virus, strömavbrott, åska, missbruk av produkter eller andra misslyckanden att följa de medföljande instruktionerna, inklusive installationsfel eller fysiska skador av kunden täcker inte reparationer under garantin. Produkten skall alltid laddas i ett jordat eluttag.

Användningen av tillbehör eller program som ökar prestanda för olika komponenter orsakar att garantin upphör att gälla. Om inte specifikt anges är Ulefone inte ansvarig för programmens eller enheternas kompatibilitet.

Garantin täcker inte normalt slitage, korrosion, oxidation, rost och naturskador. Garantin täcker inte skador på utsidan av produkten som exempelvis repor eller blekning.

Om inte uttryckligen anges är Ulefone inte ansvariga för kompatibiliteten av programvaror eller andra enheter.

Garantin gäller inte heller för fel eller skador orsakad av force majeure (t.ex. jordbävning, brand, blixtnedslag och instabil strömförsörjning). Garantin täcker inte längre produkter som har reparerats på egen hand.

Telefoner som köpts från auktoriserade återförsäljare och Ulefone Sverige har 24 månaders garanti. Tillbehör som köpts från auktoriserade återförsäljare och ulefonesverige.se har 6 månaders garanti.